Case
International Media Support

”IMS, er det sådan noget rengøring?”

– Sådan gik en ukendt organisation fra 42 til 1000 faste medlemmer

IMS (International Media Support) kalder selv deres medlemsvækst for en rejse, og rejsen er interessant, fordi den er et godt eksempel på, hvordan man kan lykkes med en effektiv fundraisingkampagne.

”Vi skal være en godkendt indsamlingsorganisation i Danmark”.

Dette ønske startede samarbejdet mellem IMS Danmark og AdResult, da fundraiser fra IMS, Claudia Pujol Rosenlund i 2019 kom til os med mislykkede bureausamarbejder bag sig og et behov for at etablere IMS som en indsamlingsorganisation med medlemmer nok til at blive godkendt af SKAT.

”Det at få nogle eksterne ombord på en rejse, vi selv var på, og nogle samarbejdspartnere, der var så dedikerede, det var helt ekstraordinært.”

Organisationen, der på daværende tidspunkt var store i udlandet men ukendt herhjemme, skulle på kun seks uger skaffe 300 medlemmer, og der var således behov for en kampagne, der hurtigt skulle øge kendskabet til IMS og gøre sagen relevant nok til at skaffe faste støtter og medlemmer.

Hos AdResult har vi en bred kundeskare af ngo’er og organisationer, som vi hjælper med kampagner, der skal rekruttere nye medlemmer og generere støttekroner, og det er de små ting, der afgør, om folk blot registrerer en kampagne eller rent faktisk hiver penge op af lommen.

Opskriften på at lykkes er derfor at være fuldstændig skarp på alle facetter af konverteringsrejsen. Det erfarede IMS, og ifølge Claudia Pujol Rosenlund var kombinationen af god kommunikation og skarp målgruppesegmentering årsagen til, at de nåede deres mål:

”Kombinationen af at udbrede kendskabet til IMS og så lykkes med at nå nogle fuldkommen andre målgrupper havde aldrig været muligt uden det her samarbejde. IMS er nu en godkendt indsamlingsorganisation på andet år, og vi har knap 1000 faste medlemmer i forhold til de 42, da jeg først kom til AdResult.”

5 punkter til at lykkes med din fundraisingkampagne:

Har din organisation brug for flere medlemmer og faste støtter, bør du granske dine kunders konverteringsrejse og spørge dig selv, om I kan blive endnu skarpere på segmentering, budskab, produkt, storytelling-flow og konvertering.

1
Segmentering handler om at have styr på sin tracking, så personer, der udviser en interesseadfærd, opsamles og kan genrammes senere.
2
Uden det rette budskab og kommunikation, der prikker til følelserne, er det svært at lykkes med en fundraisingkampagne. Relevante segmenter skal oplyses og kultiveres, så budskabet går rent ind og udløser en handling.
3
Produktet er vigtigt. Nogle tror fejlagtigt, at det bare handler om at bede om penge, men man bør overveje sin tilgang nøje. Skal det fx være et fast månedligt bidrag, engangsdonation, medlemskab eller en kreativ invitation til at blive en del af noget?
4
Storytelling er den unikke mulighed, de digitale medier giver os. Via målrettet eksponering ud fra personers adfærd kan vi over tid udbygge den historie, vi vil fortælle, og komme nærmere en endelig konvertering.
5
Konvertering – Alt kan i dag måles digitalt, hvilket betyder, at vi kan måle konverteringsflowet både fremadrettet og bagudrettet. Dette er nøglen til at skabe en effektiv fundraisingkampagne, idet data danner grundlag for optimeringen og afgør volumen og konverteringspris. Således kan vi maksimere udbyttet af annoncekronerne og få det optimale ud af hver krone.
Claudia - IMS

De mål, vi havde sat os, kunne vi ikke have nået uden AdResults ekspertise og uden deres opmuntring til at turde gå efter det, som mange og vi selv betvivlede.

Claudia Pujol Rosenlund
IMS
Hør mere
Hør hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.
Hør mere
Hør mere
Hør hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.
Hør mere